dr hab. prof. nadzw. Tymon Zieliński

dr hab. prof. nadzw. Tymon Zieliński

Doktor habilitowany Tymon Zieliński jest liderem zespołu Badania i Edukacji w zakresie Klimatu i Oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie, gdzie zajmuje stanowisko profesora. Tymon Zieliński jest zaangażowany w badania klimatu, roli oceanów w globalnych zmianach, a także angażuje się w działania informacyjne i edukacyjne.