prof. dr hab. Tymon Zieliński

prof. dr hab. Tymon Zieliński

Profesor doktor habilitowany Tymon Zieliński jest liderem zespołu Badania i Edukacji w zakresie Klimatu i Oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie. Tymon Zieliński jest aktywnym badaczem, współautorem ponad 100 recenzowanych artykułów naukowych oraz ponad 200 wystąpień konferencyjnych, a także uczestniczy w procesie wydawniczym, jako edytor tematyczny w międzynarodowych czasopismach, m.in. w Frontiers in Marine Science, Atmosphere, Oceanologia czy Sustainability.

W latach 2016-2020, Tymon Zieliński był przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem grupy ekspertów ONZ ds. Regularnego Procesu Globalnego Raportowania i Oceny Stanu Środowiska Morskiego (ang. Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment). W 2019 roku Tymon Zieliński został członkiem Komitetu Sterującego Panelu Komunikacyjnego Europejskiej Rady Morskiej (ang. European Marine Board Communication Panel), a w latach 2020-2022 był przewodniczącym grupy roboczej ds. Klimatu i Oceanów Koalicji EU4Ocean. W 2022 roku, Tymon Zieliński wygłosił zaproszone przemówienie w ramach sesji plenarnej UN Ocean Conference, która odbyła się w lipcu w Lizbonie.

Tymon Zieliński bierze udział w wielu projektach naukowych i edukacyjnych, z zakresu badania procesów zachodzących w systemie ocean-atmosfera i dotyczących zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju. Tymon Zieliński, od początku swojej kariery zawodowej jest zaangażowany w działania edukacyjne, zarówno w nauczaniu formalnym, jak i poza formalnym. W IO PAN, Tymon Zieliński jest kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz koordynatorem Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.

W uznaniu swoich dokonań naukowych oraz organizacyjno-edukacyjnych, Tymon Zieliński został w roku 2021, ,,twarzą” europejskiej akcji dot. Research Integrity oraz został wyróżniony tytułem Green Hero by BNP Paribas for climate research and education.

 

Pełne CV można znaleźć pod następującym adresem: https://www.iopan.pl/KlimatOceany/ZielinskiTymonCV.html.