Sandra Hutna

Sandra Hutna

 Od 2019 r. współpracuję z Polskim Centrum Montessori. 

Z wykształcenia jestem pedagogiem społecznym, nauczycielem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeutą pedagogicznym. Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu. 

W 2016 r. rozpoczęłam kursy Montessori: przedszkolny (dla dzieci w wieku 3-6 r. ż.), następnie rok później kurs szkolny (6-9 r. ż.) w Polskim Instytucie Montessori. Ukończyłam także Dyplomowy Kurs Montessori w zakresie 6-15 r. ż. zorganizowany przez Akademię Montessori Biberkor we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori.

Prowadzę szkolenia dla nauczycieli w języku polskim i angielskim oraz warsztaty dla rodziców. Stale poszerzam swoją wiedzę na konferencjach i szkoleniach. Swoją odnowę realizuję poprzez praktykę jogi i medytacji.