Katarzyna Kugacz

Katarzyna Kugacz

Pani Oficer na żaglowcu STS Pogoria jest jednym z członków załogi, których głównym zadaniem jest szkolenie młodzieży i dorosłych odbywających rejs na żaglowcu. Osoba o wysokich kwalifikacjach żeglarskich, posiadająca wszystkie wymagane uprawnienia i doświadczenie, dzięki czemu może nauczyć nie tylko technicznych aspektów żeglowania, ale także zasad bezpieczeństwa na morzu, a przede wszystkim kompetencji, które uczestnicy rejsu przekładają na życie poza statkiem.
Charakterystyczną cechą stanowiska jest bliska interakcja z młodzieżą podczas całego rejsu. Współpracujemy ściśle z innymi członkami załogi, w tym z kapitanem, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywną naukę uczestników. Prowadzimy również lekcje teoretyczne, na których uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z żeglarstwem, takie jak zasady nawigacji, czy meteorologii.
Ta praca to również koordynacja pracy młodzieży na pokładzie, w tym organizacja zadań, dzielenie ich między uczestnikami i motywowanie do pracy zespołowej. Wspieramy uczestników, pomagając im przezwyciężyć trudności i przekonując ich, że samodzielne żeglowanie jest możliwe, gdy tylko mają odpowiednie umiejętności. Podczas rejsów ważne jest bycie gotowym na każdą ewentualność, zarówno związaną z bezpieczeństwem, jak i z warunkami pogodowymi. Praca oficera wymaga nie tylko wysokiej fachowości, ale także elastyczności i umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności.