Joanna Romanowska

Joanna Romanowska

Cześć! Nazywam się Joanna Romanowska. Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, tutorem i instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Natura towarzyszy mi na co dzień w życiu i pracy, wartości i umiejętności zdobyte w harcerstwie przekładam na metody pracy z moimi uczniami. Dodatkowo interesuje się psychologią i alternatywnymi kierunkami w edukacji, szczególnie pedagogiką Celestyna Freineta.