Joanna Jokiel

Joanna Jokiel

Absolwentka kursu Montessori w Polskim Centrum Montessori. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Montessori od 2018 roku. Zanim rozpoczęła pracę jako nauczyciel Montessori, uzyskała tytuł magistra geografii na Uniwersytecie Gdańskim. Stąd, w praktyce stara się łączyć edukację Montessori z edukacją w terenie. Na co dzień pracuje w Leśnej Szkole Montessori w Gdyni. Tutaj w otoczeniu natury spełnia swoje marzenia, dzieli się wiedzą i zaraża wszystkich miłością do otaczającego świata.