Hanna Buchner

Hanna Buchner

Magister historii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją nauczycielską, absolwentka kursu dla nauczycieli w Szkole Edukacji UW oraz Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Ukończyła moduł Polskiego Instytutu Montessori dotyczący codziennej pracy z uczniami 9-12.

Od ponad 20 lat pracuje jako nauczycielka historii, WOS, edukacji medialnej oraz i wychowawczyni i tutorka.

Współzałożycielka Centrum Nauki przez Doświadczenie Wersja Robocza, w ramach którego prowadzi warsztaty dla rad pedagogicznych, nauczycieli, oraz rodziców. Autorka materiałów dydaktycznych, programów, scenariuszy, pomocy naukowych i artykułów dla nauczycieli. Ostatnie kilka lat poświęciła na badanie w teorii i praktyce metody projektu w szkołach, co wraz z Justyną Józefowicz opisała w książce „Metoda projektu. Podręcznik”.

W pracy z uczniami za najważniejszy cel uważa wychowanie do samodzielności, sprawczości i odpowiedzialności za siebie i wspólnotę.