dr Teresa Sadoń-Osowiecka

dr Teresa Sadoń-Osowiecka

Teresa Sadoń-Osowiecka – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister geografii; obecnie adiunkt dydaktyczny w Pracowni Dydaktyki i Edukacji Geograficznej (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański); wcześniej przez długie lata pracowała jako nauczycielka geografii i przyrody w gdyńskich szkołach podstawowych i gimnazjum; wtedy też współpracowała z OKE w Gdańsku; na Uniwersytecie Gdańskim prowadzi zajęcia m.in. z dydaktyki geografii, metodyki nauczania przyrody, podstaw krajoznawstwa; prowadziła także zajęcia dotyczące środowiska społeczno-przyrodniczego na Podyplomowym Studium Edukacji Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; aktywnie działa w Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego; w ramach tej komisji m.in. w 2022 r. zorganizowała Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych w Gdańsku, a wcześniej była współprowadzącą warsztaty dla nauczycieli geografii w Krempnej (Beskid Niski); brała udział w projektach „Pomyśleć szkołę inaczej” oraz „Akademickie Centrum Kreatywności” (jako kierowniczka) realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim; współpracowała m.in. z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, biorąc udział w realizowanych tam projektach edukacyjnych oraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, prowadząc warsztaty dla nauczycieli (m.in. w ramach projektu „Z Einsteinem za pan brat”, dotyczące pracy z uczniem zdolnym i oceniania); uczestniczyła jako prelegentka w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych na temat edukacji przyrodniczej i geograficznej (m.in. organizowanych przez IOSTE – Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, EUGEO, EUROGEO); autorka kilkudziesięciu artykułów w czasopismach i monografiach naukowych (m.in. w czasopiśmie Problemy Wczesnej Edukacji); autorka książki Konstruowanie wiedzy w klasach gimnazjalnych. Możliwości i zaniedbania, redaktorka i współautorka publikacji Kreatywność w szkolnej geografii. Refleksje po realizacji projektu Akademickie Centrum Kreatywności oraz Miejsce, przestrzeń, krajobraz. Edukacyjne znaki; współredaktorka (razem z Anną Dereń i Jolantą Tersą) książki Nauczycielskie zmagania z podstawą programową oraz Dobre zwyczaje akademickie w naukach przyrodniczych (razem z Jerzym Bolałkiem i Ewą Szymczak); prywatnie miłośniczka zwierząt i wędrówek.