dr Sylwia Rydz

dr Sylwia Rydz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Psychologicznego i Pedagogicznego Wydziału Pieczy Zastępczej w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi. Trener Wykładowca – specjalizacja Hipoterapia w Akademii Jeździectwa Naturalnego JNBT. Hipoterapeuta. Praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
w Łodzi.

Uczestniczka licznych szkoleń i kursów z zakresu traumy, wsparcia w kryzysie, pracy z końmi opartej na budowaniu relacji i podejściu naturalnym. Prowadzi terapię z końmi dla dzieci i młodzieży po doświadczeniu traumy rozwojowej, zaburzonych więzi, przemocy. Prowadzi psychologiczne warsztaty grupowe z udziałem koni pozwalające doświadczyć procesu budowania relacji z końmi opartych na zaufaniu, szacunku, budowaniu pozycji lidera i komunikacji.