dr Jolanta Dyrda

dr Jolanta Dyrda

Pedagog, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych.

Obszarem zainteresowania badawczego są prawidłowości rozwoju dziecka oraz jego zaburzenia. Szczególnym zakresem tematycznym w ostatnich latach stało się szkolne funkcjonowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Autorka monografii Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły, oraz wielu artykułów i rozdziałów w książkach poświęconych zagadnieniom normy szkolnej, specyficznym trudnościom w uczeniu się , a także specjalnym potrzebom edukacyjnym.

Współautorka monografii Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela.