dr Jarosław Jendza

dr Jarosław Jendza

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Pracownik naukowo – dydaktyczny Instytutu Pedagogiki (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Dydaktyki). Krytyczny miłośnik pedagogiki Marii Montessori i innych alternatyw we wczesnej edukacji.
Certyfikowany tutor akademicki, nauczyciel języka angielskiego. W pracy dydaktycznej, kształcąc przyszłych nauczycieli i pedagogów, opowiada się za daleko posuniętą autonomią studentów i uczniów wykorzystując aktywizujące metody kształcenia.
Uczestnik wielu międzynarodowych, a także krajowych konferencji i sympozjów naukowych poświęconych edukacji, członek stowarzyszeń naukowych i popularyzujących kształcenie alternatywne, w tym: Montessori Europe (grupa badawcza MERGe), Association Montessori Internationale, Centrum Tutorów UG.
Autor licznych publikacji poświęconych dydaktyce szkoły wyższej, przemianom uniwersytetu, metodologii badań pedagogicznych, pedagogice montessoriańskiej, a także współautor dwóch autorskich programów kształcenia. Doradca i szkoleniowiec rad pedagogicznych promujący ścisłą współpracę pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Lista prelekcji

14.30– 15.30

Sesja plenarna nr 3