dr hab. Radosław Izdebski

dr hab. Radosław Izdebski

Doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Profesor Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, pracownik Zakładu Mikrobiologii Molekularnej. Zajmuje się epidemiologią molekularną zakażeń bakteryjnych ze szczególnym uwzględnieniem metod typowania bakterii opartych na sekwencjonowaniu DNA. Ekspert w dziedzinie badań nad strukturami populacji mikroorganizmów, molekularnego typowania drobnoustrojów oraz opracowywania ognisk epidemicznych. Członek Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych. Kierownik i wykonawca grantów naukowych Narodowego Centrum Nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.