Ewa Zalewska

Ewa Zalewska

W ramach dotychczasowej działalności zawodowej pracowałam w przedszkolu i szkole podstawowej (w klasach początkowych). Przez wiele lat byłam związana z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Dydaktyki). W 2015 roku uzyskałam tytuł doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki. Od października 2016 roku jestem pracownikiem AMW w Gdyni.