Astrid Męczkowska-Christiansen

Astrid Męczkowska-Christiansen

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych (Uniwersytet Gdański 2007, na podstawie rozprawy Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii do pokrytycznej dekonstrukcji, Wrocław 2006). Jej zainteresowania naukowe mają interdyscyplinarny charakter, łączący problematykę pedagogiczną z analizą szerszych zjawisk kulturowo-społecznych, wśród których ważne miejsce zajmują polityczne i filozoficzne konteksty edukacji. Autorka około stu prac naukowych, w tym kilku prac zwartych.
Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Philosophy of Education Society of Great Britain.
Profesor nadzwyczajny, prodziekan ds. naukowych na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.