Anna Golian

Anna Golian

Z wykształcenia jestem pedagogiem wczesnoszkolnym. Od 11 lat pracuję z dziećmi. 7 lat pracy poświęciłam dzieciom przedszkolnym, a dziś jestem nauczycielem w klasach 1-3, doradcą metodycznym oraz trenerem Montessori. W życiu prywatnym i zawodowym stawiam na budowanie relacji opartej na szacunku. Montessori traktuje jako filozofię życia bycia z drugim człowiekiem. Wciąż się dokształcam. Poza studiami wyższymi ukończyłam kursy montessoriańskie na trzech poziomach: 0-3; 2,5-6, 6-9. Nieustannie poświęcam czas na rozwój kompetencji komunikacyjnych i rozwijania samoświadomości.