Agnieszka Katarzyna Kuźba

Agnieszka Katarzyna Kuźba

Agnieszka Katarzyna Kuźba pedagog , przyrodnik, animator sztuki i czasu wolnego.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Mówi  o sobie „kobieta podleśno-przypolno-nadrzeczna” .Jest wnuczką przedwojennych guwernantek oraz leśnika i rolnika, mamą dwóch synów i babcią pięciorga wnucząt.

Edukację według starych sprawdzonych metod, tę korzenną – ma po prostu we krwi.

Czynny członek Światowej Organizacji Wczesnego Dzieciństwa OMEP i amerykańskiej Children&Nature Network. Czynny nauczyciel wczesnej edukacji – od 32 lat nieprzerwanie pracuje z dziećmi w systemowym przedszkolu i szkole.

Ostatnio pisarka opowiadań i bajek dla dzieci i dorosłych. Jest również prezesem Fundacji Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest, której jest założycielką. Odwiedziła prawie wszystkie kontynenty. Podróżowała po Azji, Australii, Nowej Zelandii i Ameryce Północnej.

Przewędrowała pieszo 14 europejskich stolic i 11 parków narodowych przyglądając się przestrzeniom publicznym wielkich miast dedykowanych dzieciom i obserwując działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie i na świecie. W trakcie podróży chętnie opowiada bajkę – metaforę Bezpieczne Gniazdo, której jest autorką. To historia o konieczności porozumienia ponad podziałami na rzecz tworzenia dzieciom planety Ziemia bezpiecznych i zdrowych warunków rozwoju w poszanowaniu i miłości do przyrody .
Odwiedza nadal wiele polskich i zagranicznych przedszkoli i szkół .
Inspiruje liczne grono nauczycieli i rodziców do działań związanych z zapobieganiem deficytowi natury, m.in. do tworzenia przy placówkach edukacyjnych t.zw. Baz Natura. Występuje na polskich i międzynarodowych konferencjach, ostatnio m.in. w Gdyni, Oakland, Wieliczce i w Pradze. Organizuje spotkania , konferencje i wizyty studyjne dla poszukujących swojej ścieżki absolwentów kierunków pedagogicznych.
Prowadzi fanpage dla nauczycieli i rodziców Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest.