adw. Agnieszka Iwaniuk

adw. Agnieszka Iwaniuk

mediator Polskiego Centrum Mediacji, Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Sądu Polubownego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, certyfikowany mediator w ramach Krajowego Rejestru Mediatorów i stały mediator na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku; trener i wykładowca mediacji; członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku; założyciel fundacji Faktoria Dialogu Komunikacja Mediacja Terapia; początek praktyki mediacyjnej i adwokackiej – 2006 rok; odbyte szkolenia mediacyjne dot. (m.in.): mediacji rodzinnej, karnej, gospodarczej, transformatywnej, dziecka w rozstaniu, komunikacji bez przemocy czy metody dramy w rozwiązywaniu konfliktów; specjalizacje: sprawy okołorozwodowe, spory rodzicielskie, nieletni i dorośli w konflikcie z prawem, podział majątku, spory na tle prawa własności i spory gospodarcze