sobota | 14:00-15:15

Sesje plenarna nr 3: Rola dziecięcego doświadczenia w budowaniu wiedzy geograficznej

Dla geografa cały otaczający nas świat jest źródłem wiedzy geograficznej dostępnej nawet najmłodszym ludziom (zjawiska pogodowe, ukształtowanie terenu, skały znajdujące się w najbliższym otoczeniu, płynąca rzeka lub strumień wody deszczowej, brzeg morza, jezioro lub kałuża, zróżnicowanie roślinności, układ ulic w najbliższym otoczeniu, ruch uliczny, zabudowa, itp.). Często pomijamy te codzienne doświadczenia mogące służyć konstruowaniu pogłębionej wiedzy geograficznej. W teoriach konstruktywistycznych postawa badawcza odgrywa istotna rolę w uczeniu się i w rozwoju poznawczym. W wykładzie przedstawione zostaną przykłady i możliwości wykorzystania dziecięcych obserwacji i koncepcji do budowania sensownej, refleksyjnej, naukowej wiedzy dotyczącej zjawisk przyrodniczych i społeczno-kulturowych.