14.30– 15.30

Tu mówi mózg…

Nie ma bardziej ludzkiej funkcji mózgu niż język i mowa. Funkcje językowe kształtują się wraz z rozwojem mózgu i zostają powiązane z wieloma innymi procesami, w tym percepcji i pamięci, świadomości i uwagi, a także intelektualnymi i emocjonalnymi. Różne języki w różny sposób kształtują nasze mózgi, pozwalając na tworzenie różnych predyspozycji poznawczych. Co więcej, wielojęzyczność związana jest ze zmianami anatomicznymi i funkcjonalnymi związanymi z niektórymi strukturami korowych i podkorowymi mózgu, co pozytywnie wpływa na sprawność różnych funkcji poznawczych. Jednakże z powodu zróżnicowanego poziomu plastyczności mózgu, nabywanie umiejętności posługiwania się wieloma językami przebiega z różną szybkości i w inny sposób w zależności od wieku, a także w zróżnicowany sposób kształtuje mózg. Warto zajrzeć do mózgu by zobaczyć, jak kształtują się jego funkcje językowe i jak funkcje językowe zmieniają mózg.