12:10-13:30

Idąc śladami Marii Montessori

W moim wystąpieniu przedstawię w  formie prezentacji multimedialnej dwa nurty działalności Marii Montessori: w zakresie edukacji i wychowania. Wskażę twórców, którzy  zasymilowali jej koncepcje do stworzenia własnych  metod  pracy z dziećmi jak:  Rytmika autorstwa Emila Jaquesa  Dalcroze, Integracja Sensoryczna (SI) – Jean. Ayres, Koncepcja Integracji percepcyjno-motorycznej a uczenie się czytania – badania własne,  Le Bon Départ – Thei Bugnet Van der Voort oraz  Metoda Dobrego Startu  (MDS) mojego autorstwa. Na zakończenie pokażę sfilmowane zajęcia w grupie 3. latków prowadzone Metodą Dobrego Startu..