sobota | 14:20-15:40

Sesja plenarna: Agora Montessori College

Szkoła, o której chcemy Wam opowiedzieć, to Montessori College w Nijmegen – jedna z ponad 30 szkół należących do sieci Agora. Czytając o priorytetach tej szkoły, przyznajemy, że nie są one dla nas, montessorian, niczym nowym: koncentracja na uczniu i jego zainteresowaniach, zarządzanie własnym procesem nauki, umiejętność organizacji czasu, samodzielność, kooperacja itd. Jednak gdy przyjrzymy się realizacji tych wytycznych, to widzimy szeroką, wizjonerską perspektywę. Opowiemy Wam o organizacji szkoły, uczniach i ich przewodnikach – jak daleko można posunąć się w interpretacji montessoriańskich pryncypiów.