niedziela | 14:45-15:45

Sesja plenarna nr 6: Wszyscy mieszkamy nad morzem. Zrównoważona przyszłość poprzez zrównoważoną naukę i nowoczesną edukację.

Od niepamiętnych czasów, ludzie osiedlali się nad morzem, co powodowane było takimi czynnikami, jak np. dostępność zasobów naturalnych, dobre możliwości transportowe, a co za tym idzie łatwy handel. Transport morski stanowi główny środek światowego importu i eksportu towarów. Szacuje się, że około 40% zewnętrznego handlu towarami UE opiera się na transporcie morskim.
Obecnie około dwie trzecie światowej populacji zamieszkuje obszary przybrzeżne (określane jako region w promieniu 60 kilometrów od wybrzeża) i blisko 50% dużych miast na świecie (z populacją przekraczającą milion) znajduje się na tych obszarach.
Podnoszący się poziom mórz zagraża infrastrukturze przybrzeżnej (porty, stocznie czy obiekty rekreacyjne) na całym świecie, a te mają kluczowe znaczenie dla lokalnych i globalnych rynków pracy.
Zrozumienie, w jaki sposób zmiany klimatu, manifestowane przez wzrost poziomu morza, wpływają na obszary przybrzeżne i ich społeczności, ma kluczowe znaczenie dla planów zagospodarowania tych obszarów.
Jednocześnie, zasoby wody naszej planety kurczą się, ale wielu z nas nie łączy swoich codziennych aktywności z zasobami wody, nie zdaje sobie sprawy, że nawet mieszkając daleko od wybrzeża morza czy oceanu, codziennie, ma znaczący wpływ na bilans wodny planety oraz na stan środowiska morskiego.
Od niedawna wprowadzono pojęcie śladu wodnego, który określa się jako sumę pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez człowieka. Bezpośrednie zużycie wody dotyczy wszystkich codziennych czynności jak: picie, kąpiel, pranie, gotowanie, podczas gdy pośrednie zużycie związane jest z produktami, do których wytwarzania potrzebna jest woda.
W ramach wykładu, na przykładzie Zatoki Gdańskiej, przedyskutujemy zagrożenia dla strefy brzegowej wynikające z podnoszącego się poziomu morza oraz coraz częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (w tym sztormów). Zastanowimy się, czy widzimy te zagrożenia i czy już wdrażamy działania prewencyjne i adaptacyjne w stosunku do obserwowanych zmian.
Na przykładzie projektu I live by the Sea Ocean Action, pokażemy innowacyjne podejście do podnoszenia świadomości społecznej w zakresie tematyki zasobów wodnych i ochrony środowiska morskiego. Przedyskutujemy koncepcję Ocean Literacy oraz zastanowimy się, jak najlepiej promować założenia zrównoważonego rozwoju w kontekście oceanu (SDG 14).