niedziela | 10:40-12:10
Sala Sopot

O sztuce w nauczaniu jezyka angielskiego i ich roli w edukacji przyszlosci.

Warsztat składał się będzie z dwóch części. W pierwszej z nich wspólnie zastanowimy się na kilkoma zagadnieniami: Jak rozumiemy sztukę, której twórcami i uczestnikami są dzieci w wieku przedszkolnym? Jakie jest miejsce sztuki w programie Montessori w wieku przedszkolnym? Czym jest edukacja artystyczna? Jakie kompetencje i umiejętności dziecko nabiera w kontakcie ze sztuka i czy są one potrzebne w „świecie przyszłości”?
Czy potrzebujemy sztuki w edukacji w świecie przyszłości?
Czy nauka angielskiego może odbywać się równolegle z edukacją artystyczna?
Druga część poświęcona zostanie przestawieniu projektu edukacyjnego, który łączy edukacje artystyczną z nauką języka angielskiego.  Przyjrzyjmy się konstrukcji takiego projektu, zastanowimy się jak planować aktywności, by kształciły kompetencje kluczowe z punktu widzenia uczenia się języka.