niedziela | 09:00-10:30

Edukacja leśna

Idź do lasu. Odpręż się. Zaangażuj zmysły, poczuj zapachy, powiew wiatru na policzkach.. To jest początek edukacji leśnej, którą mamy ogromne szczęście realizować w Leśnej Szkole Montessori w Gdyni.

Badania naukowe (oraz zadowoleni rodzice naszych dzieci) potwierdzają, że kontakt z dziką przyrodą poprawia samopoczucie, motywację i pewność siebie dzieci oraz pomaga im w nawiązywaniu relacji. U dzieci regularnie przebywających w otoczeniu przyrody wzrasta też kreatywność i poczucie sprawczości. Dzieci chętniej i efektywniej się uczą. Natura pobudza wrażliwość oraz zapewnia pole do nieskończonych możliwości zabawy, choć w tej przestrzeni brak tradycyjnych zabawek. Przebywanie na łonie natury zapewnia również optymalną stymulację zmysłów i wspiera integrację sensoryczną. Podczas kontaktu z przyrodą dzieci mogą doświadczać wszystkimi zmysłami. W lesie są bardziej wyciszone, skupione, bo nie ma tylu bodźców, które generowałyby napięcia. Dzięki przyrodzie dzieci nie są przestymulowane, a ich układ nerwowy ciągle się rozwija.

Edukacja leśna jest jak lekarstwo dla wszechobecnego deficytu przyrody u dzieci. Deficyt ten odnosi się do coraz rzadszego, lub w skrajnych przypadkach całkowitego braku kontaktu dzieci z przyrodą. Na ten stan wpływają zmiany w systemie szkolnictwa, zmiany w prawie związanym z zasadami korzystania z terenów zielonych, napiętnowanie dzieci, które chodzą po drzewach lub co gorsza niszczą je budując na nich domki i fortece, a w końcu lęk rodziców przed swobodnym puszczaniem dzieci na podwórka, do parków, czy innych terenów zielonych. Tak więc pomimo dużej świadomości ekologicznej, powszechnej ochrony środowiska, społeczeństwo oddala się od przyrody.