09.00 – 10.15

Nauka czytania i pisania w ujęciu glottodydaktyki

Podstawą procesu nauczania jest czytanie ze zrozumieniem. Dlatego właśnie na przygotowanie do opanowania prawidłowej techniki czytania kładziemy bardzo duży nacisk już w nauczaniu przedszkolnym, a doskonalimy u naszych uczniów tę umiejętność w klasach I- III, wykorzystując założenia glottodydaktyki.

Zapraszam na spotkanie, podczas którego opowiem o swoim wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi , zaprezentuję zasady pracy według zasad glottodydaktyki i pomoce, które wykorzystuję na lekcjach.