sobota | 11:50-13:20

Placówka przyszłości

Praca nauczyciela to nieustanne kształtowanie przyszłości. Wszystko to, do czego dąży pedagogika Montessori, wpisuje się w utopijne jej scenariusze. Zgodnie z zamysłem twórczyni tej pedagogiki, a jednocześnie naukowcem i badaczem – musimy dostrzegać zmieniający się świat i reagować na zmiany. Musimy zastanawiać się nad nowymi narzędziami, odkrywać nowe możliwości i wcielać w życie skuteczne rozwiązania. Ten warsztat to zaproszenie do wspólnego projektowania – w czasie którego, doświadczając synergii w działaniu, wykreujemy placówki przyszłości. Takie, w których zarówno uczenie się, jak i nauczanie stają się pasją i przygodą, które są oknem w przyszłość. Aby odpowiednio przygotować Was na ten proces, chcielibyśmy, abyście wcześniej wzięli udział w warsztatach muzycznych lub artystycznych, odbywających się w sesji warsztatowej nr 1.