sobota | 11:50-13:20

Praca projektowa w grupach przedszkolnych Montessori;

Przybliżmy pracę według rocznego planu i tematów z nim związanych. Pokażemy na przykładach jak wzbogacić zagadnienia, jak prowadzić zajęcia z książka (reading with meaning) i zachęcać rodziny do aktywnego zaangażowania w wydarzenia przedszkolne.