09.00 – 10.15

Czytanie sylabowe – 18 struktur

Rozpoczynając pracę jako nauczycielki Montessori zetknęłyśmy się z różnymi metodami nauki czytania. Obserwując dzieci zauważyłyśmy, że najłatwiej osiągają umiejętność czytania ćwicząc na materiale sylabowym. W związku z tym sięgnęłyśmy po materiał słowny związany z metodą 18 struktur wyrazowych i tak stworzyłyśmy serię pomocy dzięki, którym dzieci szybko i bez trudu opanowują umiejętność czytania.

Zapraszamy na warsztaty, w czasie których podzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem, zaprezentujemy opracowane przez nas pomoce, podstawy i zasady pracy z nimi.