niedziela | 09:00-10:30

Plaża – granica dwóch światów. Warsztat na plaży z oceanografami.

Przebieg warsztatów będzie zbliżony do programu zajęć jakie Pracownia Badania i Edukacji o Klimacie i Oceanie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie prowadzi dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Po przejściu przez plażę do linii wody rozmawiamy o miejscu w którym się znajdujemy i sposobach wykorzystywania plaż przez ludzi. Rozmawiamy o rodzajach wybrzeży, zwracając uwagę, że plaże są tylko jednym z nich. Charakteryzujemy strefy plaży, zwracając szczególną uwagę na budowle hydrotechniczne jakimi są wydmy oraz ich zadanie. Podczas rozmowy zwracamy także uwagę na problem zanieczyszczenia plaż przez ludzi. Pośród obiektów, które uczestnicy warsztatów znajdą na plaży, wskazujemy te o pochodzeniu naturalnym, przechodząc do przyrodniczej roli plaży jako granicy dwóch światów. Omawiamy życie na plaży.

Druga cześć warsztatów odbywa się w wodzie. Uczestnicy warsztatów zakładają wodery i wraz z osobą prowadzącą wchodzą do wody by za pomocą dragi wydobyć na brzeg próbkę drobnych zwierząt. Uczestnicy oglądają je w plastikowej kuwecie rozmawiając o potrzebie dbania o przyrodę. Wprowadzamy przy tym podstawowe pojęcia z dziedziny ekologii, takie jak bioróżnorodność, łańcuch pokarmowy. Złapane zwierzęta wypuszczamy do wody. Wejście do wody w woderach, połów i obserwacja powtarzane są dla wszystkich chętnych.