sobota | 16:00-17:30
Sala Sopot

Wprowadzenie do minimediacji z dziećmi

Pracując z dziećmi, nie sposób uniknąć konfliktów, które pojawiają się między nimi. Konflikty te są nie tylko częścią naszej pracy, ale częścią życia i źródłem nauki dla naszych dzieci. Dlatego za tak ważne uważam towarzyszenie dzieciom w sytuacji konfliktu.
Podczas warsztatów przyjrzymy się dziecięcym konfliktom i poznamy ścieżkę minimediacji. Poznamy techniki, które nas nauczycieli wesprą w codziennej pracy, a naszym podopiecznym pomogą wypracować umiejętności radzenia sobie. Dowiemy się jak towarzyszyć dzieciom w konflikcie, ale go nie rozwiązywać, a przynajmniej jak nie robić tego za dzieci.
Towarzyszenie dzieciom w konflikcie wspiera ich samodzielność, pewność siebie oraz troskę o siebie i innych. Dzieci wiedząc, jak rozwiązać sytuację trudną budują w sobie poczucie kompetencji, są świadome swoich potrzeb i śmiało komunikują je innym.
Warsztaty szczególnie polecam osobom zainteresowanym Porozumieniem bez Przemocy, pracującym z dziećmi w wieku przedszkolnym.