10.35 – 12.00

Język współpracy z rodzicami

W pracy nauczyciela i dyrektora istotną rolę odgrywa współpraca z rodzicami. Budowanie relacji w oparciu o wzajemne zaufanie i dobrą komunikację może przenieść nas na inny poziom funkcjonowania. Wierzę, że bycie blisko siebie i w zgodzie z naszymi wartościami podnosi poziom szczęścia i sprawia, że lubimy naszą pracę.