sobota | 10:00-11:30
Sala Sopot

Jak wykorzystać karty trendów do projektowania pozytywnych zmian w edukacji?

Karty trendów to połączenie kompendium wiedzy o trendach z praktycznym narzędziem umożliwiającym projektowanie zmian. Karty trendów mogą źródłem inspiracji dla tych, którzy interesują się możliwymi kierunkami zmian, jak również dla tych, którzy chcą na te zmiany aktywnie wpływać.

Celem warsztatu będzie prezentacja kart trendów edukacyjnych, jako narzędzia wsparcia praktyków edukacji, zainteresowanych projektowaniem ekosystemów edukacyjnych i tworzeniem innowacyjnych produktów lub usług edukacyjnych.

W trakcie warsztatu zostanie omówiona struktura edukacyjnych kart trendów oraz podstawowe metody i narzędzia pracy z trendami. Uczestnicy warsztatu będą mogli również zapoznać się z podstawowym narzędziem praktycznej pracy z trendami, które ułatwi im dokonywanie pozytywnych zmian w wybranych obszarach edukacji.