sobota | 10:20-11:35

Praktyczny wymiar edukacji na rzecz pokoju

Często, kiedy mówimy lub słyszymy o pokoju, myślimy o sytuacji, w której nie ma wojny. Ale tylko bez kontekstu nabiera on swojej prawdziwej twórczej mocy, ponieważ pokój jest zwycięstwem miłości i solidarności. Maria Montessori powiedziała kiedyś, że „nie wystarczy kochać w sposób abstrakcyjny, trzeba zacząć od czegoś konkretnego, od czegoś, co można wykorzystać w praktyce”.

Nasz autorski program, oparty na Edukacji dla pokoju i Kosmicznej Edukacji jest naszą odpowiedzią na to wyzwanie. Pracujemy nad nim w siedmiu kierunkach, których celem jest rozwój świadomości dzieci, zrozumienie ich poczucia własnej wartości, odpowiedzialności i współzależności istnienia przestrzeni.

Podczas spotkania opowiemy o głównych celach i kierunkach programu.