14.00 – 15.30
grupa B

Jak znaleźć drogę w ogrodzie rozwidlających się ścieżek?

Warsztat będzie stanowił przestrzeń, w której popracujemy nad naszymi osobistymi koncepcjami wychowawczo – dydaktycznymi. Komunikując się z innymi uczestniczkami i uczestnikami (oraz z samymi sobą) w trakcie warsztatu dokonamy analizy własnych, niekiedy głęboko schowanych, a czasem nieuświadamianych wartości, które wpływają na to, jak postępujemy w codziennej pracy pedagogicznej. Warsztat jest zatem zaproszeniem do SIEBIE, bowiem bez tej podróży i bez pewnej przemiany … nauczycielem Montessori stać się chyba nie można.