12.00 – 13.00
grupa B

Gramatyka może być ciekawa!

M. Montessori uważała, że dziecko uczy się przez aktywne działanie, odkrywanie, samodzielne dochodzenie do definicji zgodnie z zasadą: od konkretu do abstrakcji. Przykładem tego sposobu uczenia się jest obszar językowy, m.in. części mowy. W czasie warsztatu przeżyjemy sposoby dochodzenia do definicji części mowy: odmiennych i nie odmiennych, stosując doświadczenia Montessori i jej kontynuatorów ( np. opowiadanie pt: W Królestwie Części Mowy). Kluczem ćwiczeń/zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych są symbole gramatyczne, które stanową pomost pomiędzy myśleniem konkretno –obrazowym a abstrakcyjnym. Jeśli wystarczy czasu , pokażę wybrane zabawy/ćwiczenia dotyczące składni, których osią jest uwypuklenie roli orzeczenia w zdaniu.