sobota | 10:20-11:35

Holizm w edukacji Montessori – edukacja przyrodnicza i kulturowa w klasie przedszkolnej i szkolnej

Kultura i edukacja nie mają granic ani limitów; teraz człowiek jest na etapie, w którym musi sam zdecydować, jak daleko może się posunąć w kulturze, należącej do całej ludzkości”

Maria Montessori

Montessori widziała potrzebę dawania dziecku całego świata w jego dłonie, widząc niezwykłą łatwość, z jaką jego umysł chłonie nawet najtrudniejsze zagadnienia. Dotykając, oglądając i smakując, eksplorując realną rzeczywistość dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, odkrytą już przez dorosłych, ale wytycza ścieżkę nowego rozwoju cywilizacji. Dziecko nie dzieli świata na dziedziny, pojmuje go jako spójną całość, a my – dorośli – powinniśmy iść za dzieckiem, wspierając je w coraz pełniejszym rozumieniu świata.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane materiały o edukacji przyrodniczej i kulturowej dla najmłodszych i trochę starszych dzieci; zastanowimy się, jak holistycznie przekazać wiedzę o świecie natury i kultury w klasie przedszkolnej oraz wczesnoszkonej.