sobota | 10:20-11:35

Kreatywne sposoby nauczania biologii

Biologia należy do tych przedmiotów, które dla wielu uczniów stanowią trudność, ze względu na złożoność omawianych procesów i pamięciowy charakter nauki. Podczas wykładu zaproponowane zostaną przykłady zajęć, za pomocą których w łatwy i przystępny sposób można przedstawić uczniom trudne zagadnienia z różnych zakresów biologii. Uczniowie na podstawie przeprowadzonych doświadczeń czy wykonanych modeli zapoznają się z pojęciami biologii molekularnej, epidemiologii, ewolucji oraz patogenezy. Zaproponowane zajęcia w prosty sposób będą mogły być zaadoptowane do szerokiego zakresu wieku uczniów.