14.00 – 15.30
grupa A

Matematyka, której można dotknąć

„Złoty materiał” to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych materiałów matematycznych dr Marii Montessori. Pozwala on dzieciom, bardzo konkretnie, doświadczyć tego jak w układzie dziesiętnym zachowują się liczby.
Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość dokonać odkryć matematycznych, których dokonują już dzieci 4-letnie. Poczują wagę tysiąca i dowiedzą się co trzeba zrobić, gdy odjemna jest mniejsza od odjemnika i jak to właściwie się dzieje, że 10 jedności to jedna dziesiątka.
Po zapoznaniu się się z materiałem od strony teoretycznej przejdziemy do praktycznego rozwiązywania działań na dużych liczbach!