10.00 – 11.30
grupa A

Dzieci Wszechświata

Dzieci Wszechświata – o tym jak rozpoznać swoje miejsce we wszechświecie budując jego obraz na drodze poznania od ogółu do szczegółu. Spotkanie wprowadza w tajemniczy, a zarazem ściśle naukowy świat przyrody. Zapraszam więc do refleksji o rozwijaniu miłości do natury oraz kontemplowaniu jej w ujęciu pedagogiki Montessori. Czy istnieją zbyt wielkie sprawy tego świata, aby nie rozmawiać o nich z dziećmi?