niedziela | 09:00-10:15
Sala Morska

Przyszłość jest teraz: technologie i edukacja.

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, zrozumienie roli, jaką technologie odgrywają w kształtowaniu kompetencji przyszłości, jest kluczowe dla wszystkich zaangażowanych w działania edukacyjne. Wykład „Przyszłość jest teraz: technologie i edukacja” podejmie temat wyzwań, przed którymi stoi współczesna edukacja w kontekście szybkiego postępu technologicznego. Zastanowimy się nad tym, jak można kształcić umiejętności, które będą potrzebne w nadchodzących dekadach oraz czy istnieje możliwość pozostania na technologicznym uboczu w erze cyfrowej. Omówimy, jak technologia zmienia metody nauczania i uczenia się oraz jakie to niesie ze sobą możliwości i ryzyka.