sobota | 16:50-17:30

Panel dyskusyjny: Jak towarzyszyć dziecku w edukacji zorientowanej na eko-myślenie, współodczuwanie i troskę o świat?