sobota | 16:50-19:30

Ahoj! Warsztaty na żaglówkach na Zatoce Gdańskiej!

Warsztaty odbędą się na jednostkach Jacht2020 pod opieką wykwalifikowanych sterników. Będziecie mogli poznać podstawy szkolenia żeglarskiego. Każda osoba będzie wyposażona w kamizelkę asekuracyjną. Będziemy żeglować po akwenie Zatoki Gdańskiej. Jeżeli warunki nie pozwolą na wyjście zajęcia odbędą się w marinie Yacht Park. Wyjazd autokarem z Novotelu w sobotę godz. 16.50. Przewidywany czas warsztatów – 2,5 h. Po warsztatach powrót autokarem do hotelu. Życzymy pomyślnych wiatrów.