8:45-9:00
sala kolumnowa

Otwarcie konferencji: Dziekan Wydziału WNHiS prof. dr hab. Jerzy Kojkoł