sobota | 08:45-10:00
Sala Morska

Jak zmieniać edukację przy pomocy trendów? O strategii blue ocean w praktyce.

W dzisiejszym świecie, edukacja, tak jak inne obszary ludzkiej aktywności, musi stale się zmieniać. Jednak ta zmiana nie będzie skuteczna, jeśli zastosujemy dotychczasowe metody przekształcania rzeczywistości, ponieważ jak zauważył Edward de Bono, „nie da się wykopać dziury w innym miejscu, pogłębiając tę dotychczasową”.

Pozytywna transformacja edukacji wymaga nowego podejścia i nowych wartości. Uważam, że fundamentem nowego projektu edukacyjnego może być strategia Blue Ocean, której kluczowym elementem jest umiejętność wykorzystania trendów.

Celem wykładu będzie pokazanie, w jaki sposób wykorzystać wiedzę o trendach do projektowania przyszłości edukacji. Podczas wykładu zostanie omówiony teoretyczny i praktyczny wymiar trendów. Pokażę, jak wykorzystać trendy w diagnozie edukacji, tworzeniu rekomendacji i projektowaniu konkretnych rozwiązań.

Istotną częścią wykładu będzie również pokazanie roli edukacji nieformalnej w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz inicjowaniu pozytywnej zmiany w edukacji.