8:45-10:15

Język w przygotowanym otoczeniu Montessori. Od „maszynerii” ku podążaniu za dzieckiem – z inspiracji edukacją Montessori w szkołach hiszpańskich.

Język, jak mawiała Maria Montessori, jest jedną z największych zdobyczy ludzkości stanowiącą fundament komunikacji, relacji i edukacji. Jednocześnie może on budzić liczne wątpliwości w pracy z dziećmi ze względu na to, że jest on w wielu aspektach unikatowy, niepowtarzalny i idiomatyczny. Te specyficzne cechy języka sprawiają, że powstają różne sposoby realizacji tej części kształcenia nie tylko w edukacji w ogóle, ale nawet w ramach alternatywy edukacyjnej zwanej pedagogiką Marii Montessori. Taka różnorodność rodzi zarówno poczucie ciągłej niepewności, jak i dowód na to, że, być może, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, jak wspomagać dziecko we wchodzeniu w świat języka.
Zastanawiając się nad tym, jak sobie poradzić z tym zróżnicowaniem i niepewnością można odwoływać się zarówno do dzieł samej Montessori, w tym zwłaszcza dość słabo znanej Psychogramatyki, ale także do doświadczeń praktycznych oraz innych źródeł traktujących o specyfice nauczania języka, także tego obcego. Oprócz powrotu do słów samej Montessori, w trakcie wykładu przyjrzymy się różnym praktycznym rozwiązaniom praktykowanym w szkołach Montessori o wieloletnim doświadczeniu.