PIĄTEK
SOBOTAsobota | 08:00-08:45

Rejestracja uczestników

sobota | 10:00-10:20

Przerwa kawowa

sobota | 10.20-11.35

Sesje warsztatowe nr 1

sobota | 12:30-14:00

Przerwa obiadowa

sobota | 15:15-15:30

Przerwa kawowa


NIEDZIELAniedziela | 09.00-10.30

Sesje warsztatowe nr 2

niedziela | 10:30-10:50

Przerwa kawowa

niedziela | 12:10-13:10

Przerwa obiadowa

niedziela | 13.10-14.40

Sesje warsztatowe nr 3

niedziela | 15:45

Zakończenie konferencji

Niedziela, 15 maja